13 Eylül :s

Uzun bir süredir siyasetle politikanın farklarını dahi bilmeyen kişilerden siyaset ve politika vaazları dinliyordum. Bir yandan da apolitik insanlarımızdan ötürü hayıflanıyordum. Ya kör aşık siyasetçi ya da apolitik… Şakül hiç dengeye gelemez miydi? Şükür referandum var. Mantıklı olsun ya da olmasın, insanlar bir düşüncedeler; evet ya da hayır… Gerçi gözlem yapınca bu durum da can sıkıcı. Zira insanların neredeyse tamamı ya AKP için “evet” diyor ya da AK Parti için “hayır” diyor. İçerikten ziyade ideolojik uygunluk. Bununla ilgilenenler de var gördüğüm kadarıyla, içeriğin ne olup bittiğiyle. Bir devrimciyle tanıştım, en […]

Tüketim Üzerine

Geçen gün verdiğim seminerde, konumuz erdemler olsa bile sık sık ademoğlunun tüketiciliğine gelmişti konu. Yakınlarda sanırım bunun üzerine konuşmalıyım. Ama şu günlerde, tüketmemek üzerine biraz araştırma yapıyor ve deneyimler ediniyorum. Bize iktisadı, sınırlı kaynakların, sınırsız ihtiyaçlarımız için optimize etme sanatı olarak öğreten dünya, acaba birşeyleri saklıyor olabilir miydi? “Öz” kavramını sorgularken sıkça ruh kavramıyla karşılaşıyoruz. Koçluk başta olmak üzere bir gelişim ve destek hizmetinde de özümüzü ve önümüzdeki kavramın, olgunun özümüze uygunluğunu sorguluyoruz. Pekalâ o kadar önemliyse ve üzerine mesai harcanacak kadar gerçekçiyse özümüz, acaba özümüzde de açlık var mıdır? […]